.


علی اوسط هاشمی- معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


.


ارسلان ازهاری - معاون توسعه مديريت و منابع


علیرضا حاتم زاده - معاون آموزش


رضا باجولوند - معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت


رضا نصری - مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل


عزت اله پوریان - مدير روابط عمومی


عزت اله اردشیری - مديرکل دفتر مدیریت عملکرد


رحمت اله مهنی - مدیرکل دفتر حراست


اکرم حیدر اصفهانی - مدیرکل دفتر گزینش


ناصر دليري - ذی حساب و مديركل امور مالي


آرش بهرامي - مديرکل دفتر توسعه فنآوري هاي نوین آموزشي


علیرضا طاهرپور شلمانی - مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی


امير سعيد مصباح- مدير كل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی


ابوالفضل تیرانداز - سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی


حسن كشاورز جوبنه - مديركل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای


حبیب عرفان منش - مدیرکل دفتر راهبري اجراي آموزش


علی فروزش - مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی


ناهید مسلمی - مدیرکل دفتر پژوهش،طرح و برنامه ريزي


غلامرضا راز - مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت


ابوطالب جلالی - مشاور رئیس و رابط امور مجلس و استانها و رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای


سيد مهدي باقري - سرپرست حوزه عمرانی


.شکراله جمالی - سرپرست حوزه حقوقی


.