عنوان ها
 
 
 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مرکز ارتباطات مردمی

پورتال استانداری کرمانشاه

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی

سامانه ارتباطات مردمی

       وزارت تعلون،کارورفاه اجتماعی  

 

صفحه اصلي|سايت مراكز|تماس با ما|پست الكترونيك|منشور اخلاقي سازمان|پرتال اداری|English
.::"   سال جهش تولید "کشور به موازات نیاز به علم، به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد . (مقام معظم رهبری مدظله العالی) ::..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خريد خدمات آموزشي

خرید خدمات:

کلیات
مقدمه :
خریدخدمات آموزشی مکانیزمی است که براساس آن ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای می توانند با استفاده ازظرفیتها ی علمی ، فکری و تجهیزاتی برون سازمانی نسبت به تامین ،ارائه وبسط آموزش مهارت های پیشرفته اقدام نماید
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان کرمانشاه  در نظر دارد در راستاي تحقق استراتژي هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوردرزمينه تقاضا محوري وبرون سپاري تصديهاي دولتی و به منظورتوسعه آموزش مهارت های پیشرفته فنی و غیر فنی، با هدف ارتقای توانایی های شغلی کارشناسان واحدهای صنعتی، اقتصادی و خدماتی و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان، از کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی علاقمند به فعالیت در حوزه های زیر دعوت به همکاری نماید.

مهارت های پیشرفته غیرفنی:
- مدیریت
- کسب و کار
- کارآفرینی
- کارآفرینی با الگوی
KAB
- کارورزی و آمادگی شغلی

مهارت های پیشرفته فنی:
- تکنولوژی و کاربرد لیزر
- اپتیک کاربردی
- بیوتکنولوژی، میکروارگانیسم ها و مواد بیولوژیک
- فناوری ارتباطات و اطلاعات
- کنترل کیفیت، بازرسی فنی و ایمنی صنعتی
- تولید و کاربرد مواد نو (نانو مواد، مواد مرکب)
- اتوماسیون و کنترل صنعتی
- مدیریت و تکنولوژی ساختمان
- نرم افزار های فنی و تخصصی
- مهندسی ساخت و تولید
- انرژی (انرژی های نو – سوخت و احتراق)
- مکاترونیک، روباتیک و مهندسی پزشکی
- فناوری های نوین کشاورزی
- تکنولوژی نفت، گاز و پتروشیمی


زمینه های همکاری:

- خرید خدمات آموزشی
- تدوین استانداردهای مهارتهای پیشرفته
- برگزاری نشست های تخصصی و سمینارهای تخصصی
- آموزش های مجازی و تولید محتوای آموزش های الکترونیکی

 رشته های آموزشی

1- دوره های کار آفرینی
KAB
2 - دوره های آمادگی شغلی (
Employability Skills)
3- دوره های نرم افزارهای تخصصی
4- دوره های مهارتهای پیشرفته فنی
5- دوره های مهارتهای پیشرفته غیرفنی (از جمله آمادگی شغلی، کسب و کار، مدیریت و ...)

مکانهای آموزشی

• مراکز ثابت دولتی
• مراکز
ASD
 (جواردانشگاهی)
• صنایع و بنگاه های اقتصادی
• آموزش در محل آموزشگاه/ موسسه
E-learning

 

 شرایط:

موسسات واجد شرایط خرید خدمات آموزشی مهارتهای پیشرفته
1- آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مهارتهای پیشرفته وپایه ای که حائز شرایط باشند
2- انجمن های تخصصی آموزشگاه های آزاد، کانون های صنفی، انجمن های آموزشگاه های آزاد و تعاونی های آموزشگاه های آزاد استان (تعاونی های همتا)
3- شرکت های معتبر ملی خدمات آموزشی و بهره وری منابع انسانی شبیه نوسازی صنایع ایران، موسسه آموزش تحقیقات صنعتی ایران، موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی، موسسه آموزش و پژوهش بازرگانی، جهاد دانشگاهی، سازمان مدیریت صنعتی، ایز ایران، مرکز گسترش فن آوری اطلاعات و موسسات مشابه آن
4- سازمان های نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، صنعت و معدن و ...
5- شرکت های معتبر مهندسین مشاور که زمینه و سابقه فعالیت آموزش مهارتهای پیشرفته را داشته باشند.
6- شرکت های معتبر خدمات فنی - مهندسی که سابقه و زمینه فعالیت آموزش مهارتهای پیشرفته را داشته باشند.
7- موسسات و تشکل ها و
NGO
های معتبر تخصصی که سابقه و زمینه فعالیت آموزش آموزش مهارتهای پیشرفته را داشته باشند مانند خانه صنعت و معدن، انجمن مدیران صنایع، انجمن شرکت های تخصصی و مهندسی و موسسات مشابه.

ویژگی های مربیان و مدرسان دوره های مهارتهای پیشرفته:
مربیان و مدرسان مهارتهای پیشرفته علاوه بر داشتن شرایط عمومی مربیان فنی و حرفه ای باید دارای حداقل یکی از شرایط قید شده در جدول زیر باشند.

ویژگیهای مربیان ومدرسان دوره های مهارت های  پیشرفته

ردیف

دوره آموزشی

حداقل شرایط مربیان مهارتهای پیشرفته

 

1

کار آفرینی KAB

 منحصرا داشتن تاییدیه / گواهینامه مربیگری از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای  سازمان (ITC) و یا گواهینامه مربیگری KAB ازموسسات معتبر بین المللی

2

آمادگی شغلی

1-داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس یابالاتر در رشته های مدیریت ،فنی ومهندسی باحداقل4 سال سابقه آموزشی مرتبط یا2سال سابقه کاری  اجرایی مرتبط دربنگاه های صنعتی یا اقتصادی .

2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس  درکلیه رشته های مدیریت کارآفرینی،فنی ومهندسی وکشاورزی باحداقل8 سال سابقه آموزشی مرتبط یا4سال سابقه کاری  اجرایی مرتبط دربنگاه های صنعتی یا اقتصادی

3

نرم افزارهای تخصصی

داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس  مرتبط دررشته مورد تدریس وحداقل5 سال سابقه آموزشی یا 2 سال سابقه اجرایی

4

مهارتهای پیشرفته فنی

داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس  و حداقل3 سال سابقه کاری  عملی درصنعت  درزمینه مهارت مورد تدریس

2- داشتن حداقل 10 سال سابقه فعالیت فنی درصنایع و بنگاههای اقتصادی درزمینه مهارت مورد تدریس وحداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم

5

مهارتهای پیشرفته غیر فنی

داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس درزمینه مورد تدریس  و حداقل4 سال سابقه آموزشی یا 2 سال سابقهکاری مرتبطدربنگاههای اقتصادی وصنعتی

 2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و 8 سال سابقه آموزشی یا 4 سال سابقه کاری مرتبط دربنگاههای صنعتی یااقتصادی

تذکرات:
* خرید خدمات آموزشی مهارتهای پیشرفته در دوره های فاقد استاندارد مهارت و آموزش مصوب یا استاندارد شایستگی مصوب ممنوع است.


* به جز آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد مهارتهای پیشرفته که دارای مجوز رسمی فعالیت در زمینه مهارتهای پیشرفته باشند، انعقاد قرارداد با هریک از موسسات دیگر اعلام شده، منحصرا تا سقف 000/20 نفر ساعت و حداکثر برای مدت 6 ماه مجاز است. بدیهی است موسسات مذکور در بازه زمانی اعلام شده فرصت کافی جهت تامین شرایط و اخذ مجور«آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد مهارتهای پیشرفته» را در صورت دارا بودن شرایط آن خواهند داشت.
*
موسسات بایستی با اختصاص دادن فضای لازم (در چارچوب ضوابط سازمان) نسبت به ارائه آموزش مهارتهای پیشرفته طبق ضوابط سازمان در طول قرارداد اقدام نمایند.
* سقف تعداد شرکت کنندگان در کلاس های کارآفرینی KAB
، آمادگی شغلی و مهارتهای پیشرفته غیر فنی در هر کلاس حداکثر 25 نفر و در کلاسهای نرم افزارهای تخصصی و مهارتهای پیشرفته فنی حداکثر 15 نفر می باشد.
* با توجه به تنوع و تفاوت رشته های مختلف مهارتهای پیشرفته فنی، انعقاد قرارداد جهت خرید خدمات آموزشی مهارتهای پیشرفته فنی منوط به ارائه پیشنهاد رشته به انضمام تعرفه پیشنهادی به همراه آنالیز هزینه طبق فرمت جداول پیوست توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان و تائید گروه مهارتهای پیشرفته سازمان می باشد.

بازديدکنندگان اين صفحه:46404 |بازديدکنندگان امروز:2287|کل بازديدکنندگان:7483050|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.9555ثانيه