عنوان ها
 
 
 پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

مرکز ارتباطات مردمی

پورتال استانداری کرمانشاه

سامانه شکایات و اعلامات سازمان بازرسی

سامانه ارتباطات مردمی

      وزارت تعلون،کارورفاه اجتماعی  

               لینک سامانه ستاد

 

صفحه اصلي|سايت مراكز|تماس با ما|پست الكترونيك|منشور اخلاقي سازمان|پرتال اداری|English
.::"   سال جهش تولید "کشور به موازات نیاز به علم، به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد . (مقام معظم رهبری مدظله العالی) ::..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش در صنايع

آموزش در صنايع

مقدمه

 

در دنیا ی امروز دستیابی به علوم جدید از مهمترین دغدغه های اصلی کشور هاست .

اگر زمانی بنیه مالی کشورها اصلی ترین رکن در عبارت و پویایی یک کشور بشمار می رفت ، امروزه این علم ودانش است که صاحبان آنرامتعالی نگاه می دارد وتوانایی تسخیر دنیا را از این طریق میّسر می سازد.

اگر به گذشته ای نه چندان دورنگاهی بیفکنیم مشاهده خواهید کرد که پس از جنگ جهانی دوم تعدادی از کشور های جهان آسیب کلی دیدند ولی اکنون پس از گذشت چند دهه از آن تاریخ به جایی رسیده اند که بسیاری از کشور ها را تحت سیطره خود دارند این امر نه به خاطرکسب قدرت مادی بلکه به جهت دستیابی آن کشورها به دانش وتکنولوژی روز می باشد ,که حاصل نشده است مگربا تلاش مستمر در جهت تحصیل علم و تکنولوژی پیشرفته و جدیتّ و پشتکار در رسیدن به اهداف خود. تعدادی هم به دلیل عدم شناخت موقعیّت خود وعدم استفاده لازم از نیروی انسانی جوان و خلاق کشور موفقّ نشدند با حرکت سریع این کشورها همراه شده وپیش بروند و در حال حاضر مشاهده می شود که این کشور ها وابسته بوده و باید در سیطره کشورهای صاحب فّن قرار گیرند.توجه به آموزشهای فنی و حرفه ای و ارتقاء سطح علمی جوانان بسوی تکنولوژی روز و تلاش در جهت بدست آوردن دانش مورد نیاز جامعه می توان نقش بسزایی در توسعه کشور داشته و کشور را به شکوفایی اقتصادی و صنعتی برساند. مدیریت آموزش در صنایع سازمان آموزش فنّی حرفه ای کشور مفتخر است در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود کشور که مهمترین آن نیروی انسانی است با ایجاد زمینه آموزش کارگران بدون مهارت به کارگران نیمه ماهر و کارگران ماهر، روند مناسب و ارزشمندی را در صنایع کشور به وجود آورد که یکی ازاین راهها بالا بردن سطح فنی کارگران، ایجاد مراکز جوار کارخانه است و ایجاد این گونه مراکز مستلزم اطلاع رسانی به مدیران محترم واحد ها جهت کمک به ایجاد این مراکز است.

این توفیق حاصل گردید که در این جزوه مختصر به شرح کوتاهی از روش ایجاد این مراکز و مزیت های آن بپردازیم.امید است با مشارکت و همفکری کلیه صاحبان صنایع در کشور و ارائه طریق و راهنمایی های مناسب بتوانیم نسبت به هر چه بهتر دایر کردن این مراکز در محیط کار کارگران اهتمام ورزیم.

آرزوی موفقیت و پیروزی برای تمامی دست اندرکاران صنعت کشور را داریم.

تعاریف

مرکز جوار کارگاهی:

 

مرکزی است که از لحاظ تجهیزات آموزش،مستقل از جریان تولید بوده ویک واحد به تنهائی یا چند واحد میتوانند آن را تأسیس و اداره نمایند.

مرکز جوار بین کارگاهی:

مرکزی است که در آن امر آموزش با استفاده از امکانات خط تولید انجام میگیرد.

در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی آموزش مورد نیاز واحدهای صنعتی،تولیدی یا خدماتی به شرح زیر انجام می پزیرد:

1-باز آموزی وتکمیل مهارت کارگران شاغل در واحد یا واحدهای تولیدی.

2-آموزش کارگران جدیدالاستخدام.

3-آموزش تخصصهای جدید بر حسب نیاز صنایع.

4-آموزش افراد تغییر شغل یافته.

ساختمان وتجهیزات مرکز جوار:

1-فضای آموزشی تخصیص یافته به مرکز جوار باید متناسب با رشته های آموزشی مورد نیاز و تعداد پرسنل ذینفع باشد.

2-كليه كارگاههاي عملي و كلاسهاي تئوري بايد با استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي مطابقت داشته باشد.

3-كميته آموزش در صنايع:

بررسي امور مربوط به مراكز جوار از جمله اموري است كه بر عهده كميته اي موسوم به كميته آموزش در صنايع مي باشد.

وظائف كميته آموزش در صنايع در خصوص مراكز جوار:

2 بررسي تقاضاهاي ارسالي از سوي مراكز توليدي،صنعتي و خدماتي به مديريت آموزش در صنايع در خصوص تأسيس مركز جوار.

3 همكاري با كارخانجات در خصوص احداث تكميل و تجهيز مراكز جوار .

4 بررسي عملكرد و ارزشيابي مراكز جوار كارگاه به منظور اعطاي هر نوع معافيت به پيشنهاد مديريت و آموزش در صنايع وتصويب در كميته مذكور.


مزاياي ايجادمراکز جوار:

 

1 آموزش بصورت مدون و يك مكان معين همراه با كنترل و نظارت صورت مي گيرد.

2 آشنايي افراد جديدالاستخدام با دانش مورد نياز كارخانه در حداقل زمان ممكن.

3 استفاده از تخفيف هاي ارائه شده توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور.

4 در زمان آموزش پرسنل به مدت زياد از خط توليد دور نخواهند ماند.

5  ايجاد شرايط بهينه براي يادگيري كارآموزان .

6  كسب گواهينامه سازمان فني و حرفه اي راهي براي رسيدن و دريافت استانداردهاي بين الملليISO.

7  ايمن سازي كارگاه با آموزش هاي حفاظتي فردي و كارگاهي و جلوگيري از تلفات جزئي و كلي نيروي انساني.

8  فعاليت مضاعف كارگر و رشد كيفي محصولات و افزايش توليد و در نهايت افزايش بهره وري و كاهش هزينه.

9  ايجاد زمينه تبليغي براي شركت در جهت مشتري ورقابت با بازار.

    

مراحل دريافت گواهينامه مركز جوار كارگاهي و بين كارگاهي:

1  درخواست كتبي كارخانه / شركت / واحد از اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در خصوص تأسيس مركز جوار.

2  بررسي درخواست موضوع بند يك از سوي مسئول آموزش در صنايع استان و انعكاس آن به مديريت آموزش در صنايع.

3  بازديد كارشناسان مديريت آموزش در صنايع به همراه كارشناسان استان جهت بررسي وضعيت و موفقيت مركز جوار.

4  درخواست كتبي مديريت آموزش در صنايع از كارخانه /شركت / واحدمتقاضي تأسيس مركز جواردر خصوص پاسخ به موارد

ده گانه اطلاعات خواسته شده.(پس از تأيد بند3)

5  پاسخ كارخانه / شركت / واحد به موارد دهگانه و ارسال آن به مديريت آموزش در صنايع از طريق اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان.

6  بازديد مجدد كارشناسان مديريت آموزش در صنايع به همراه كارشناسان از مركز جوار و ارائه راهكارهاي كارشناسي.

7 جمع بندي اطلاعات حاصله جهت طرح در كميته آموزش در صنايع توسط كارشناسان مديريت آموزش در صنايع پس از تأييد بند شش.

8 طرح درخواست تأسيس مركز جوار در كميته آموزش در صنايع توسط مدير آموزش در صنايع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور.

9 اعطاء گواهينامه مركز جوار كارگاهي به كارخانه / شركت / واحد درخواست كننده پس از تائيد اعضاء كميته آموزش در صنايع

 10 افتتاح رسمي مركز جوار كارگاهي توسط كارخانه / شركت / واحد

تبصره:

الف- بديهي است كارشناسان تأسيس مركز جوار كارگاهي جهت تسريع در امور و ارائه راهكارهاي تخصصي ممكن است چندين مرتبه از مركز در حال ساخت(تجهيز) بازديد بعمل مي آورند.

ب- تخفيفات متعلقه به مركز جوار كارگاهي موضوع 2 ماده 110 قانون كار جمهوري اسلامي ايران پس از تاريخ افتتاح مركز جوار لحاظ خواهد شد.

موارد نه گانه اطلاعات مركز جوار:

1  ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاهي

2 نقشه هاي ساختماني مراكزكارآموزي شامل:كارگاه هاي آموزشي،كلاسهاي تئوري ، آزمايشگاهها،امور اداري و خدماتي و.... 

3 ليست تجهيزات و وسائل كمك آموزشي با ذكر مشخصات آنها

 4تشكيلات سازماني مراكز كارآموزي

5 تعداد كاركنان مراكز كارآموزي به تفكيك كاركنان آموزشي ،اداري وخدماتي

6 ظرفيت پذيرش در مراكز كارآموزي.

7 هزينه و بودجه ساليانه جاري مراكز كارآموزي.

8  رشته ها و برنامه هاي آموزشي.

9  طرح و برنامه ريزي نيروي انساني براي آينده و چگونگي اجراي آموزش اين نيرو

                                                                                              تاريخ 12/11/1371 

 


بسمه تعالي

وزارت كار و امور اجتماعي

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/10/1371 بنا به پيشنهاد شماره 68295 مورخ 22/10/1371 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره(2)ماده(110)قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را به شرح زير تصويب نمود:

«آئين نامهايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي»

ماده1- در اجراي ماده(110)قانون كار جمهوري اسلامي ايران و به منظور گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و تأمين نيروي انساني ماهر مورد نياز ،كليه كارفرمايان واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي مكلفند در ايجاد مراكز جواركارگاه و بين كارگاهي با سازمان آموزش فني وحرفه ای يا وزارت كار و امور اجتماعي همكاري لازم را به عمل آورند.

تبصره- در آئين نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي «سازمان»و مركز جوار كارگاهي يا بين كارگاهي «مركز»ناميده ميشود.

ماده2-الف- مركز جوار كارگاهي مركزي است كه از لحاظ تجهيزات آموزشي مستقل از جريان توليد بوده و يك واحد به تنهايي يا چند واحد به اشتراك مي توانند آن را تأسيس و اداره نمايند.

ب- مركز بين كارگاهي مركزي است كه در آن امر آموزش با استفاده از امكانات خط توليد انجام مي شود .

ماده3- به منظور برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مورد نياز ، كارفرمايان واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي كه بيش از 36 نفر كارگر دارند ،بايد فردي مطلع به امر آموزشهاي فني و حرفه اي را بعنوان مسئول آموزش انتخاب و منصوب نمايند.

تبصره- وظايف مسئول آموزش بشرح زير است:

الف- ارتباط مستمر با سازمان به منظور هماهنگي در ارجاي دوره هاي آموزشي و رعايت استانداردهاي مصوب سازمان و تبادل آخرین اطلاعات فنی و تخصصی و تکنولوژی.

ب-بررسی مستمر نیاز های آموزشی واحد مربوط و اقدام جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی برای کارگران فاقد مهارت .

 ج-برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی جدید جهت ارتقاء مهارت کارگران شاغل ، متناسب با رشد صنعت و تکنولوژی.

د- همکاری با سازمان در تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز صنعت مربوطه

ه-همکاری در اجرای طرح کار و دانش نظام جدید متوسطه.

ماده4-به منظور تشویق واحدهای مختلف صنعتی ، تولیدی و خدماتی به مشارکت بیشتر درفعالیتهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی کمیته ای به نامه«آموزش در صنایع» با ترکیب زیر تشکیل میشود:

1-نماینده وزیر کار و امور اجتماعی.

2-رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یا نماینده تام الاختیار سازمان

3-نماینده وزارتخانه صنعتی ذیربط

4-یک نفر نماینده کارفرما(شرکت، کارخانه، یا واحد تولیدی و خدماتی ذیربط) با معرفی وزارتخانه مربوط حسب مورد.

 تبصره 1- جلسات کمیته با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.

تبصره 2- جلسات کمیته به دعوت سازمان- حسب مورد- تشکیل و دستگاههای ذیربط

موظفند نماینده خود را کتبا معرفی نمایند.

تبصره 3- نحوه تشکیل جلسات کمیته طبق آیین نامه داخلی است که به تصویب اعضای کمیته میرسد.

ماده 5- وظایف و اختیارات کمیته آموزش در صنایع به شرح زیر است:

1- نظارت بر حسن اجرای برنامه های کار آموزی مراکز جوار کارگاه و بین کارگاهی.

2- بررسی و اظهارنظردر خصوص درخواستهای صاحبان صنایع و کارفرمایان جهت تاسیس مراکز جوار. 

3- بررسی و مطا لعه هزینه های کار آموزی در مراکز جوار جهت اعمال معافیتهای موضوع قانون کار آموزی.

4- بررسی و اظهار نظر درباره میزان مشارکت کارفرما و سازمان جهت تسهیل و تسریع در احداث و راه اندازی مرکز جوار و اعمال معافیتهای موضوع قانون کار آموزی.

5- تصویب ضوابط مربوط به آموزشهای ضمن کار.

ماده 6- کلیه واحدهای صنعتی- تولیدی و خدماتی می توانند با درخواست کارفرما و تائید کمیته آموزش در صنایع و مجوز کتبی سازمان نسبت به ایجاد مرکز اقدام نمایند.رعایت مفاد ماده 3 این آیین نامه الزامی است.

تبصره- سازمان در مراحل مختلف احداث و تجهیز مرکز بر حسب نیاز با اعزام کارشناسان مربوط در ارائه اطلاعات فنی و انجام مشاوره با کارفرما همکاری می نماید کارفرما پس از پایان عملیات احداث و تجهیز با هماهنگی سازمان شروع دوره های آموزشی و افتتاح مرکز را اعلام می کند.

ماده 7- سازمان استانداردهای مهارت آموزشی و جزوه های مورد نیاز مرکز را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان با کارفرما همکاری

می نماید.

تبصره- مسئول و مربیان مرکز موظف به شرکت در دوره های آموزشی که از طرف سازمان برنامه ریزی و در مقاطع مختلف اعلام میشود و اخذ گواهینامه مربوط هستند.

ماده 8- برنامه های کار آموزی باید به منظور آموزش کارگران غیر ماهر یا باز آموزی

و ارتقاء مهارت کارگران ماهر و استادکاران و سرپرستان اجرا کردد.

ماده 9- سازمان و کارفرمایان واحدهای صنعتی- تولیدی و خدماتی می توانند بر اساس توافقنامه ای از امکانات و فضاهای آموزشی یکدیگر استفاده نمایند.

ماده 10- سازمان مکلف است ضمن نظارت و کنترل مستمر بر دوره های کار آموزی مراکز و همکاری جهت برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت فنی به قبول شدگان گواهینامه مهارت را در نظر بگیرد.وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه منظور داشتن این امتیازات اقدامات قانونی لازم را به عمل می آورد.

ماده 11- انحلال مرکز و یا هر گونه تغییر ساختار در سیستم کار آموزی منوط به تایید کمیته آموزش در صنایع است.

ماده 12- کلیه وزارتخانه ها- سازمان ها- شرکتهای دولتی و وابسته به دولت- شهرداریها- نهادها و بنیادها و سایر دستگاههایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست سازمان در اجرای این آیین نامه همکاری نمایند.

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه:46404 |بازديدکنندگان امروز:2287|کل بازديدکنندگان:7483050|بازديدکنندگان آنلاين:13|زمان بارگزاري صفحه:0.9555ثانيه