عنوان ها
اوقات شرعي
نظرسنجي
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تا چه حد برای اشتغالزایی جوانان موثر می باشد؟

زیاد
کم

لينک هاي درون سازماني
صفحه اصلي | خدمات الکترونیک | تماس با ما | پست الكترونيك | منشور اخلاقي سازمان | پرتال اداری
.::"   سال حمایت از کالای ایرانی "   علم برای  عمل مصداق اتم و اکملش،همین کاری است  که فنی و حرفه ای ها  می کنند.  (مقام معظم رهبری مدظله العالی) ::..

اخبارمهم


نسخه چاپي ارسال به دوست

برنامه آزمون های عملی

برنامه آزمون های  عملی

 

 

سه شنبه20/01/92(( آزمون عملی برای اولین بار))         

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی  9.30

5 نفر

12 نفر

مرآت

درجه 1ICDL

1

9.30 الی10.30

5 نفربه انتخاب آموزشگاه

12 نفر

تکنام

ICDLدرجه 2

2

10.30 الی  12

5 نفر

13 نفر

تکنام – مجتمع اوستا - ارم

درجه 1ICDL

3

12 الی  13

5 نفر

13 نفر

تکنام(3 نفرمرد به انتخاب آموزشگاه) – کیمیاگران  کارآفرین – کابوک – عصر جدید

ICDLدرجه 2

4

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه21 /01/92(( آزمون عملی برای اولین بار)) 

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی  9.30

9 نفر

6 نفر

كاوش

درجه 1ICDL

1

9.30 الی10.30

11 نفر

6 نفر

ارم – مرآت -یاسین

ICDLدرجه 2

2

10.30 الی  12

7 نفر

10 نفر

پیشتاز – اورانوس-مارال - آراد

درجه 1ICDL

3

12 الی  13

3 نفر

13 نفر

مجتمع اوستا – دیتا - آراد

ICDLدرجه 2

4

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه22 /01/92(( آزمون عملی برای اولین بار))          

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی  9.30

6 نفر

11 نفر

پاسارگاد- عصر جدید- کابوک

 

درجه 1ICDL

1

 

9.30 الی10.30

-

17 نفر

اورانوس ( 14 نفر زن)–کیا( 3 نفر زن)

ICDLدرجه 2

2

10.30 الی  12

 

2 نفر

14 نفر

کیمیاگران – دیتا – سپیدار

درجه 1ICDL

3

12 الی  13

16نفر

2 نفر

اورانوس ( 14 نفر مرد)– ستاره زاگرس

ICDLدرجه 2

4

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

شنبه24 /01/92(( آزمون عملی برای اولین بار))          

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی  9.30

11 نفر

6 نفر

بهار – حافظ –نیک – بوعلی –تاک پویش

ICDLدرجه1

1

 

9.30 الی10.30

5 نفر

12 نفر

کاوش – پیشتاز – نیک -فرهمند

ICDLدرجه 2

2

10.30 الی  12

 

2 نفر

14 نفر

هوش مصنوعی – کیا - نظری

ICDLدرجه 1

3

12 الی  13

9 نفر

7 نفر

مارال – پاسارگاد – فن آوران 1

ICDLدرجه 2

4

-

1 نفر

فن آوران 1

کارور شبکه اینترنت

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه25 /01/92                                                           (( آزمون عملی برای اولین بار))          

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی  9.30

7 نفر

12 نفر

پردازش

ICDLدرجه 1

1

 

9.30 الی10.30

9 نفر

7 نفر

حافظ

ICDLدرجه 2

2

10.30 الی  12

 

-

3 نفر

مارلیک

ICDLدرجه 1

3

4 نفر

11 نفر

هوش مصنوعی– پردازش(2 نفر مرد)

ICDLدرجه 2

12 الی  13

4 نفر

14 نفر

نظری

ICDLدرجه 2

4

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه               26/01/92  (( آزمون عملی برای اولین بار)) 

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی  9

6 نفر

12 نفر

پناهی–بوعلی

پردازش (10 نفر زن به انتخاب آموزشگاه )

ICDL درجه 2

1

9.30 الی  11

4 نفر

14  نفر

کابوک – یکتا – دیتا – ارم – پیشتاز – دارالفنون نیک – تاک پویش - خوارزمی

كاربر نرم افزار اداری

2

11 الی  12

-

18 نفر

پردازش(18 نفر زن به انتخاب آموزشگاه)

ICDLدرجه 2

3

12 الی  13

-

2 نفر

پردازش(2 نفر زن به انتخاب آموزشگاه)

ICDLدرجه 2)مجدد)

4

4 نفر

5 نفر

اورانوس – پاسارگاد

MS PROJECT درجه 2

3 نفر

4 نفر

اورانوس – پاسارگاد

MS PROJECT درجه 1

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

سهشنبه                  27/01/92(( آزمون عملی برای اولین بار))     

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8  الی  9.30

5 نفر

13 نفر

مجتمع اوستا – یکتا – ارم

کاربر رایانه

1

9.30 الی  11

3 نفر

5 نفر

تکنام – پیشتاز – دار الفنون –مارال- تاک پویش – هوش مصنوعی - خوارزمی

کاربر رایانه

2

3 نفر

5 نفر

مجتمع اوستا – حافظ - کیا

ویزوال بیسیک مقدماتی

-

1 نفر

معراج

VISUAL- BASIC

11 الی  12

-

6 نفر

دیتا - دارالفنون

طراح گرافیک رایانه ای

3

4 نفر

پژوهش

تکنسین شبکه های کامپیوتری بیسیم

ا نفر

-

مارلیک

FREEHAND

-

1 نفر

یکتا

FLASH MX

3 نفر

پیشتاز - نیک

مهارت عمومی برنامه نویسی

1 نفر

1 نفر

آراد

شهروند الکتونیکی کار با اینترنت

12 الی 13

10نفر

کیمیاگران – نیک

PHOTOSHAP

4

-

5 نفر

نخبگان – نیک

CORELDRAW

-

2 نفر

پژوهش

تکنسین شبکه های کوچک کامپیوتری

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

چهارشنبه                  28/01/92                                                    (( آزمون عملی برای اولین بار))     

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8  الی  9.30

1 نفر

6 نفر

کیمیا گران– یکتا –دیتا – نیک - مارال

رایانه کار حسابداری مالی

1

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه


تاریخ درج خبر : شنبه ١٧ فروردين ١٣٩٢ | ساعت درج خبر : ١٥:١٠ | تعداد نمایش خبر : 1873
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه سوم 1397 سه شنبه 30 مرداد 1397
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه دوم 1397 پنج شنبه 18 مرداد 1397
دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول سال 1397يکشنبه 19 فروردين 1397
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه چهارم 1396 يکشنبه 26 آذر 1396
فراخوان اجرای طرح های پژوهشی سال 96شنبه 13 آبان 1396
دفترچه سه ماه سوم سال 96دوشنبه 27 شهريور 1396
دستور العمل دوازدهمین دوره بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان شنبه 24 تير 1396
دفترچه سه ماهه دومپنج شنبه 1 تير 1396
با توجه به برگزاری ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی اشتغال و ایجاد پنل تخصصی با موضوع داستانهای موفقیت و ارسال تا 30 خرداد شنبه 13 خرداد 1396
در خصوص فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای خرید تجهیزات آموزشیشنبه 6 خرداد 1396
آگهی فراخوان واگذاری به صورت مدیریت بهره برداری و اجاره دوشنبه 9 اسفند 1395
مسابقه ملی «سفره هفت سين» خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورشنبه 30 بهمن 1395
تمدید مهلت شرکت در مسابقه پرسش و پاسخ قانون کار تا 15 بهمن ماهپنج شنبه 14 بهمن 1395
برگزاری اولین مرحله مسابقات ویژه مدیران آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای آزاد در تاریخ 95/12/19شنبه 2 بهمن 1395
برگزاری سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس در تاریخ 95/12/16شنبه 18 دی 1395
تصوير و لينكهاي روز

 
بازديدکنندگان اين صفحه:76186|بازديدکنندگان امروز:311|کل بازديدکنندگان:5387035|بازديدکنندگان آنلاين:2|زمان بارگزاري صفحه:1.0761ثانيه