عنوان ها
اوقات شرعي
نظرسنجي
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تا چه حد برای اشتغالزایی جوانان موثر می باشد؟

زیاد
کم

لينک هاي درون سازماني
صفحه اصلي | خدمات الکترونیک | تماس با ما | پست الكترونيك | منشور اخلاقي سازمان | پرتال اداری
.::"   سال حمایت از کالای ایرانی "   علم برای  عمل مصداق اتم و اکملش،همین کاری است  که فنی و حرفه ای ها  می کنند.  (مقام معظم رهبری مدظله العالی) ::..

اخبارمهم


نسخه چاپي ارسال به دوست

آزمون عملی رایانه

  (کلیه آموزشگاههای محتر م توجه فرمایید)

لطفا" اگر رشته ای برای آموزشگاه شما ، جزء برنامه تعریف نگردیده است ،حداکثر تاپایان وقت اداری روز چهارشنبه 13/6/92 به اینجانب به شماره تلفن 09183368098 اطلاع دهید.

باکمال تشکر مسئول آزمون رایانه

فرامرزی

 

 

/06/91(( آزمون عملی برای اولین بار))            16شنبه

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8  الی  9

1 نفر

17 نفر

کیمیا گران-مارال- دارالفنون-کابوک

درجه 2ICDL

1

9 الی 30/10

3 نفر

15 نفر

نظری

درجه 1ICDL

2

30/10   الی  30/11

9 نفر

9 نفر

کاوش مجتمع اوستا-دیتا

درجه 2ICDL

3

30/11الی  13

5 نفر

13 نفر

تکنام هوش مصنوعی

درجه 1ICDL

4

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

/06/91                                                                                 (( آزمون عملی برای اولین بار))            1  یکشنبه 7

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8  الی  9

6 نفر

12 نفر

اورانوس- پیشتاز

درجه 2ICDL

1

9 الی 30/10

3 نفر

15 نفر

پردازش حافظ -معراج

درجه 1ICDL

2

30/10   الی  30/11

18نفر

هوش مصنوعی(به انتخاب آموزشگاه)- معراج

درجه 2ICDL

3

30/11الی  13

7 نفر

11 نفر

پناهی تاک پویش ارم - کیمیاگران

درجه 1ICDL

4

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه18/06/91                                                                                 (( آزمون عملی برای اولین بار))           

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی 9

8 نفر

11نفر

هوش مصنوعی (به انتخاب آموزشگاه) - پناهی

درجه 2ICDL

1

9  الی  30/10

5 نفر

10 نفر

اورانوس نیک دیتا کابوک ندا -پیشتاز

درجه 1ICDL

2

30/10   الی30/11

6 نفر

13 نفر

ارم -مرآت

درجه 2ICDL

3

30/11 الی  30/12

18 نفر

تکنام(به انتخاب آموزشگاه)

درجه 2ICDL

4

30/12 الی  30/13

2 نفر

14نفر

تکنام(به انتخاب آموزشگاه)– یاسین – تاک پویش

درجه 2ICDL

5

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

سه شنبه19/06/91                                                                                 (( آزمون عملی برای اولین بار))          

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی 9

6 نفر

13 نفر

نظری نخبگان -آراد

درجه 2ICDL

1

15/9  الی  15/10

-

 

17 نفر

 

دیتا( فقط خانمها)

درجه 2ICDL

2

30/10   الی30/11

6 نفر

13 نفر

دیتا ( فقط آقایان) پردازش ( فقط خانمها)

درجه 2ICDL

3

30/11 الی  30/12

1 نفر

17نفر

حافظ - بهار

درجه 2ICDL

4

30/12 الی  30/13

10 نفر

8نفر

پردازش( فقط آقایان) حافظ - مارلیک

درجه 2ICDL

5

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

/06/91                                                                                 (( آزمون عملی برای اولین بار))            20چهارشنبه

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی 9

18 نفر

-

کاوش مارال - دارالفنون

درجه 1ICDL

1

9  الی  30/10

2 نفر

16 نفر

حافظ ارم تکنام نخبگان نیک-مجتمع اوستا-مارلیک - اورانوس

کاربر نرم افزار اداری

2

30/10   الی12

-

3 نفر

کاوش – مارال- دارالفنون

کاربر نرم افزار اداری

3

6 نفر

9 نفر

تکنام یکتا- پردازش نیک کیمیا گران مجتمع اوستا - دارالفنون

کاربر رایانه

12 الی  30/13

6 نفر

7 نفر

اورانوس

Mspدرجه 2

4

3نفر

2 نفر

یکتا – کیمیاگران – مارلیک -دیتا

Ecitizenشهروند

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

 

/06/91                                                                                 (( آزمون عملی برای اولین بارو مجدد))            21پنجشنبه

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8  الی  9

-

4 نفر

نخبگان نیک کیمیاگران-آراد

رایانه کار حسابداری مالی

1

-

1نفر

دیتا

corelderaw

2 نفر

4 نفر

یکتا مارلیک آراد-

 هوش مصنوعی (عملی مجدد)

freehand

1 نفر

تکنام

طراح گرافیک رایانه ای

2نفر

مارلیک-یکتا(عملی مجدد)

Flash  mxکارور

9  الی  30/10

1 نفر

1 نفر

مارال – مجتمع اوستا(عملی مجدد)

VB  DELPHI

 

2

1نفر

6 نفر

ارم – مجتمع اوستا – کاوش

 مجتمع اوستا(عملی مجدد)- ادواری آزاد

ویژوال بیسیک مقدماتی

1 نفر

2 نفر

پیشتاز – ادواری آزاد

مهارت عمومی برنامه نویسی

30/10   الی30/11

7 نفر

11نفر

مارال دارالفنون اورانوس

 فن آوران

نوین پیشتاز پردازش نخبگان دیتا

آراد تکنام فرهمند هوش مصنوعی

درجه (عملی مجدد)2ICDL

 

 

3

 

11 الی 30/ 12

 

11 نفر

مارال – اورانوس –نوین – مرآت – دیتا –تکنام – نیک -  نظری

درجه (عملی مجدد)و1ICDL

4

3 نفر

مارال – نوین – کیمیاگران–

 ادواری آزاد

کاربر رایانه (عملی مجدد)

5 نفر

ادواری آزاد

درجه (عملی مجدد)2ICDL

-

1 نفر

کابوک

کاربر نرم افزاراداری(عملی مجدد)

 

 


تاریخ درج خبر : چهارشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٢ | ساعت درج خبر : ١٣:٣٤ | تعداد نمایش خبر : 2143
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه سوم 1397 سه شنبه 30 مرداد 1397
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه دوم 1397 پنج شنبه 18 مرداد 1397
دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول سال 1397يکشنبه 19 فروردين 1397
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه چهارم 1396 يکشنبه 26 آذر 1396
فراخوان اجرای طرح های پژوهشی سال 96شنبه 13 آبان 1396
دفترچه سه ماه سوم سال 96دوشنبه 27 شهريور 1396
دستور العمل دوازدهمین دوره بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان شنبه 24 تير 1396
دفترچه سه ماهه دومپنج شنبه 1 تير 1396
با توجه به برگزاری ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی اشتغال و ایجاد پنل تخصصی با موضوع داستانهای موفقیت و ارسال تا 30 خرداد شنبه 13 خرداد 1396
در خصوص فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای خرید تجهیزات آموزشیشنبه 6 خرداد 1396
آگهی فراخوان واگذاری به صورت مدیریت بهره برداری و اجاره دوشنبه 9 اسفند 1395
مسابقه ملی «سفره هفت سين» خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورشنبه 30 بهمن 1395
تمدید مهلت شرکت در مسابقه پرسش و پاسخ قانون کار تا 15 بهمن ماهپنج شنبه 14 بهمن 1395
برگزاری اولین مرحله مسابقات ویژه مدیران آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای آزاد در تاریخ 95/12/19شنبه 2 بهمن 1395
برگزاری سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس در تاریخ 95/12/16شنبه 18 دی 1395
تصوير و لينكهاي روز

 
بازديدکنندگان اين صفحه:75670|بازديدکنندگان امروز:173|کل بازديدکنندگان:5346367|بازديدکنندگان آنلاين:1|زمان بارگزاري صفحه:1.0561ثانيه