عنوان ها
اوقات شرعي
نظرسنجي
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تا چه حد برای اشتغالزایی جوانان موثر می باشد؟

زیاد
کم

لينک هاي درون سازماني
صفحه اصلي | خدمات الکترونیک | تماس با ما | پست الكترونيك | منشور اخلاقي سازمان | پرتال اداری
.::"   سال حمایت از کالای ایرانی "   علم برای  عمل مصداق اتم و اکملش،همین کاری است  که فنی و حرفه ای ها  می کنند.  (مقام معظم رهبری مدظله العالی) ::..

اخبارمهم


نسخه چاپي ارسال به دوست

آزمون عملی برای اولین

سه شنبه  16/07/92                           (( آزمون عملی برای اولین))                                             

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی30/9

2 نفر

15نفر

مرآت مارال - مارلیک

 

درجه 1ICDL

 

1

45/9 الی45/10

-

19نفر

آموزشگاه نظری

درجه 2ICDL

 

2

  11  الی30/12

4 نفر

14نفر

اورانوس - دارالفنون

 

درجه 1ICDL

 

3

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته و کد استاندارد توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

 

چهار شنبه  17/07/92                           (( آزمون عملی برای اولین))                                             

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی30/9

3 نفر

15نفر

نوین ارم تکنام مجتمع اوستا

 

درجه 1ICDL

 

1

45/9 الی45/10

7 نفر

10نفر

نوین - تکنام

درجه 2ICDL

 

2

  11  الی30/12

2 نفر

16نفر

نظری هوش مصنوعی -کیمیا گران- تاک پویش آراد -معراج

 

درجه1ICDL

 

3

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته و کد استاندارد توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

 

 

پنج شنبه  18/07/92                           (( آزمون عملی برای اولین))

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی30/9

1 نفر

4نفر

دیتا  - پیشتاز

 

درجه 1ICDL

1

-

13نفر

اورانوس کاوش دیتا فرهمند- کابوک

درجه 2ICDL

 

 

45/9 الی45/10

7 نفر

11نفر

نیک - پناهی

درجه 2ICDL

 

2

  11  الی30/12

7 نفر

10نفر

پیشتاز- فن آوران  1- هوش مصنوعی

 

درجه2ICDL

 

3

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته و کد استاندارد توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

شنبه  20/07/92                           (( آزمون عملی برای اولین))

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی30/9

3 نفر

 

11نفر

 

ارم کیمیاگران پاسارگاد -  حافظ آراد

ادواری آزاد

 

درجه 2ICDL

1

-

4 نفر

دیتا - نیک

کاربر نرم افزار اداری

 

45/9 الی 11  

1 نفر

9 نفر

حافظ- تکنام نیک ارم -اوستا

کاربر نرم افزار اداری

(بار اول و مجدد)

2

2 نفر

4 نفر

یکتا تکنام  -ستاره زاگرس

کاربر رایانه

  11  الی30/12

4 نفر

9نفر

اورانوس

 

(بار اول و مجدد)Mspدرجه2

3

1 نفر

3 نفر

دارالفنون مارال -پیشتاز

کاربر نرم افزار اداری

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته و کد استاندارد توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 

 

 

یکشنبه  21/07/92                           (( آزمون عملی برای اولین))

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی30/9

5 نفر

14 نفر

پیشتاز نظری تکنام هوش مصنوعی پردازش کاوش ارم معراج - کیمیاگران

 

درجه1 (مجدد) ICDL

1

 

45/9 الی 11  

3 نفر

 

15 نفر

 

هوش مصنوعی - تکنام

 

درجه2 (مجدد) ICDL

2

  11  الی30/12

4 نفر

3نفر

مارال ارم (بار اول و مجدد) کیمیا گران -

رایانه کار حسابداری مالی

(بار اول و مجدد)

3

1 نفر

6 نفر

مجتمع اوستا خوارزمی - کاوش

ویژوال بیسیک مقدماتی

(بار اول و مجدد)

2نفر

1 نفر

مجتمع اوستا - تکنام

(بار اول و مجدد)  برنامه نویس    VB

1 نفر

نوین

VISUAL BASICبرنامه نویس

1 نفر

پیشتاز

مهارت عمومی برنامه نویسی

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته و کد استاندارد توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

دوشنبه  22/07/92                           (( آزمون عملی برای اولین))

 

ساعت آزمون

آقایان تعداد نفرات

خانمها تعداد نفرات

آموزشگاه

رشته مورد آزمون

ردیف

 

8 الی30/9

6 نفر

12 نفر

پیشتاز نظری –– پردازش اورانوس ارم - کیمیاگران

 

درجه2 (مجدد) ICDL

1

 

45/9 الی 11  

-

3 نفر

ادواری آزاد- مرآت

درجه2 (مجدد) ICDL

2

-

2 نفر

دیتا- کیمیاگران

شهروند الکترونیک

(بار اول ومجدد)

1نفر

-

مجتمع اوستا

کاربر رایانه

1 نفر

2 نفر

دارالفنون مارال آراد

طراح گرافیک رایانه

3 نفر

کیمیاگران - یکتا

FRREHAND

1 نفر

دیتا

COREEL DRAW

-

1 نفر

نیک

PHOTOSHOP

 

آزمون دهندگان گرامی همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون کتبی و کارت شناسایی معتبر عکس دار(کارت ملی ؛ شناسنامه) الزامی میباشد

همراه داشتن هر گونه جزوه ؛ مموری و روشن بودن تلفن همراه تقلب محسوب میشود

در انتخاب روز وساعت آزمون به رشته و کد استاندارد توجه نموده در غیر اینصورت (غیبت) مسئولیت آن بر عهده آزمون دهنده میباشد

محل برگزاری آزمون : مرکز سنجش آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

 


تاریخ درج خبر : يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٢ | ساعت درج خبر : ١٢:٢٩ | تعداد نمایش خبر : 2054
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه سوم 1397 سه شنبه 30 مرداد 1397
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه دوم 1397 پنج شنبه 18 مرداد 1397
دفترچه دوره های آموزشی سه ماهه اول سال 1397يکشنبه 19 فروردين 1397
دفترچه دوره های آموزشی 3 ماهه چهارم 1396 يکشنبه 26 آذر 1396
فراخوان اجرای طرح های پژوهشی سال 96شنبه 13 آبان 1396
دفترچه سه ماه سوم سال 96دوشنبه 27 شهريور 1396
دستور العمل دوازدهمین دوره بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان شنبه 24 تير 1396
دفترچه سه ماهه دومپنج شنبه 1 تير 1396
با توجه به برگزاری ششمین همایش ملی و بین المللی مهارت آموزی اشتغال و ایجاد پنل تخصصی با موضوع داستانهای موفقیت و ارسال تا 30 خرداد شنبه 13 خرداد 1396
در خصوص فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای خرید تجهیزات آموزشیشنبه 6 خرداد 1396
آگهی فراخوان واگذاری به صورت مدیریت بهره برداری و اجاره دوشنبه 9 اسفند 1395
مسابقه ملی «سفره هفت سين» خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورشنبه 30 بهمن 1395
تمدید مهلت شرکت در مسابقه پرسش و پاسخ قانون کار تا 15 بهمن ماهپنج شنبه 14 بهمن 1395
برگزاری اولین مرحله مسابقات ویژه مدیران آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای آزاد در تاریخ 95/12/19شنبه 2 بهمن 1395
برگزاری سومین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی و سرباز کارشناس در تاریخ 95/12/16شنبه 18 دی 1395
تصوير و لينكهاي روز

 
بازديدکنندگان اين صفحه:76149|بازديدکنندگان امروز:1396|کل بازديدکنندگان:5384738|بازديدکنندگان آنلاين:2|زمان بارگزاري صفحه:0.9931ثانيه