شعار سال
چهارشنبه 23 خرداد 1403

رئیس اداره آزمون : جناب آقای بهمن حسنی

کارشناس آزمون: جناب آقای فرزاد یاریجانی

کارشناس بانک سوال : جناب آقای سعید محمدی

کارشناس پورتال آزمون: سرکارخانم لیدا منصوری

کارشناس صدور کارت مهارت : سرکار خانم تاسلی

کارشناس آزمون : جناب آقای حسنعلی شریفی

گزارشات تخلفات : جناب آقای بهنام نظری

تمدید صنعت ساختمان : جناب آقای مرتضی باغنی

سایر پیوندها
تنظیمات قالب