شعار سال
چهارشنبه 23 خرداد 1403

محمد تقی اجمدی

معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

شماره تلفن:38378234

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایر پیوندها
تنظیمات قالب