شعار سال
چهارشنبه 23 خرداد 1403
لیست اخبار صفحه :1
یک رسم خوب و دلگرم کننده

یک رسم خوب و دلگرم کننده

مراسم تقدیر از همکار ارزشمند اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه که به بازنشستگی نائل شده است برگزار شد

    سایر پیوندها
    تنظیمات قالب